Zumba fitness je dynamická, tanečná fitness hodina nabitá energiou a skvelou latino hudbou. Vhodná pre všetky vekové kategórie, prechádzajúce tanečné skúsenosti nie sú nutné. Príďtesa zabaviť a zároveň precvičiť celé telo. Vytancujte si kondičku, postavičku a dobrú náladu.

Zuzana Šípošová je Zumba inštruktorka od roku 2013 a patrí medzi členov v medzinárodnej sieti inštruktorov (ZIN). Špecializuje sa aj na deti, aktívnych seniorov a problémové partie tela.