Tu nájdete našu širokú ponuku skupinových cvičení. Každé cvičenie má určenú kapacitu na počet osôb. Členovia klubu majú možnosť sa na cvičenia rezervovať vopred a to telefonicky na čísle +421 915 467 179, alebo osobne na recepcii klubu a majú všetky cvičenia zahnuté v cene klubového členstva.

Pri využívaní kreditného systému a jednorazových vstupoch je cena 5€/vstup 

Jednorazové vstupy je možné platiť aj kartami MULTISPORT a CALLIO PLUS.