Cvičenie jogy ponúkané štúdiom ÁSANA ŠKOLA JOGY A UMENIA ŽIVOTA v Mirage Fitness Club

Na ponúkaných hodinách je možné zoznámiť sa s prvkami hatha-jogy: telesnými jogovými pozíciami – ásanami, koncentračnými a relaxačnými cvičeniami. Pre túto jogu je charakteristické, že vychádza z rozšíreného obrazu o človeku, ktorý zohľadňuje aj duševnú a duchovnú realitu človeka a túto celkom prakticky využíva aj v oblasti telesných cvikov jogy. Pre tento spôsob cvičenia je charakteristické, že nekladie dôraz na dokonalosť fyzického prevedenia jednotlivých cvikov, ale na ľahký, nenásilný výraz jogových cvikov – ásan a ich vedomé vedenie a prežívanie.

Voľne prúdiaci dych a zaoberanie sa vhodnými obrazmi – imagináciami sú charakteristické pre tento spôsob cvičenia. Takýto vedomý spôsob cvičenia – práce s vlastným telom oslovuje a dáva miesto aj na zapojenie sa našej duši. Následne po tejto aktívnej vedomej práci je možné pozorovať priaznivé účinky na naše zdravie, duševnú vyrovnanosť, prehľad v živote.

Cvičenia jogy sú koncipované tak, aby boli vykonateľné a oslovujúce pre každého, takže zohľadňujú telesné danosti, schopnosti a vek účastníkov. Predchádzajúce znalosti, alebo špeciálna príprava nie je potrebná.

TERMÍN ČLEN KLUBU OSTATNÍ
Utorok 16:30 – 17:30 zdarma 6 EUR / vstup

Pre členov MIRAGE FITNESS CLUB sú vstupy zdarma. Viac info o joge na www.asana.sk.