Funkčný tréning je silovo kondičný tréning, ktorý zahŕňa cviky so zameraním na všetky svalové partie. Je vhodný pre trénovaných, netrénovaných, mužov i ženy.
Cieľom je zlepšenie fyzickej kondície, sily a výbušnosti s využitím váhy vlastného tela, ale i širokým spektrom športových pomôcok ako sú therabandy, bosu, TRX, švihadlá a iné. Využívajú sa prvky aeróbneho, ale i anaeróbného- silového tréningu. Všestrannosť cvikov pomáha k zlepšeniu v oblasti každodenného života.
Funkčný tréning je inovatívna forma intenzívneho tréningu, ktorý je určený pre všetkých, ktorí chcú posúvať svoje vlastné hranice, zlepšiť svoje telo a zároveň si zvýšiť kondíciu.

funkcny1

funkcny2

funkcny3

kamila